Nordisk märkning av GMO

Nordiska rådet tog idag viktiga beslut som kan leda till märkning av GMO-produkter i Norden. Eftersom ingen vet hur genmanipulerade livsmedel påverkar djur och människor vill Nordiska rådet införa frivilliga GMO-fria zoner och en skärpt märkning av GMO-produkter i Norden. Genom att upprätta GMO-fria zoner kan Norden få en konkurrensfördel som producent av ekologiska GMO-fria produkter. Dessutom ger det de nordiska konsumenterna möjlighet att göra medvetna konsumtionspolitiska val, förutsatt att produkterna de köper är väl märkta.