EUs censur av kosttillskott

Den 21 mars kommer EU-parlamentet att rösta om att godkänna hälsopåståenden som finns med på en speciell lista. Denna lista innehåller endast 220 påståenden av ca 2.500.

Exempelvis saknas hälsopåståenden om "probiotika" vilket kommer innebära att påståenden som "probiotika är bra för immunförsvaret" blir olagliga om inte man bekostar en vetenskaplig studie som bekräftar detta samt lyckas få med påståendet på den Godkända listan!

Som du förstår är detta lagförslag inte bra för konsumenter och får långtgående konsekvenser för alla människor som strävar efter god hälsa på naturlig väg. Mycket information får då inte längre användas och vi får svårt att föklara t ex skillnaden mellan skräpmat och hälsosam mat!

Som naturterapeut kan man ifrågasätta om Efsa överhuvudtaget har kompetens att utföra sitt arbete? Nu har en anmälan inlämnats till European Ombudsman angående Efsas korruption. Det ifrågasätter att en korrupt organisation skall övervaka och bestämma mängden/dosen av vitaminer man som konsument vill välja. European Ombudsman är det organ som är tillsatt för att undersöka oegentligheter i EUs olika styrelseorgan.

Självklart är det bra att sanera i djungeln över tillverkare som slarvigt använder hälsopåståenden i sin marknadsföring i alla möjliga och omöjliga produkter men detta är fel väg att gå!

Ta gärna kontakt med våra EU politiker som agerar i denna frågan. De behöver veta hur vi konsumenter ser på frågan. Läs gärna hur The Alliance for Natural Health agerar.

Följande är våra svenska ledamöter i Delegationen för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet:

Carl Schlyter, vice ordförande, carl.schlyter@europarl

Åsa Westlund, ledamot, asa.westlund@europarl.europa.eu

Christofer Fjellner, suppleant  christofer.fjellner@europarl.europa.se

Marit Paulsen, suppleant, marit.paulsen@europarl.europa.eu

Marita Ulvskog, suppleant, marita.ulvskog@europarl.europa.eu